Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,
 
Szanujemy Twoją prywatność i zależy nam, abyś podczas korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie i komfortowo. Niniejszy dokument określa sposób przetwarzania i ochrony Twoich dany osobowych, a także zawiera informacje o plikach cookies. Dodatkowo, dowiesz się, jakie przysługują Ci prawa i jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane. Przed rozpoczęciem korzystania z naszego Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.
 


Definicje


Administrator – Alicja Karczmarczuk, NIP 9512572448, REGON 525773448.
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.horsee.pl.
Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce oraz Regulaminie.
Regulamin - regulamin korzystania z Serwisu dostępny pod adresem https://horsee.pl/zobacz/regulamin


Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?


Administratorem Twoich Danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Alicja Karczmarczuk, NIP 9512572448, REGON 525773448. Administrator świadczy usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zgodnie z jego Regulaminem.
 
W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu można skontaktować się z Administratorem mailowo na adres kontakt@horsee.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.
 
 

Jakie dane zbieramy od Użytkowników?

 
W celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu Administrator zbiera różne rodzaje informacji. Część z nich dostarczana jest bezpośrednio przez Użytkowników, a część zbierana jest automatycznie podczas poruszania się po Serwisie. Użytkownik dobrowolnie udostępnia wspomniane dane w celu korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 
 
Dane zbierane bezpośrednio od Użytkowników:
 
Dane podawane podczas rejestracji konta - w trakcie rejestracji konta Użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu;

Dane uzupełniane w profilu Użytkownika - Użytkownik może uzupełnić swój profil o dodatkowe informacje, np. inne sposoby kontaktu z Użytkownikiem w tym linki do profilów w mediach społecznościowych i adresy stron www;
 
Dane podawane przy publikowaniu ogłoszenia - treści i zdjęcia zawarte w formularzu dodawania ogłoszenia;
 
Dane zawarte w profilu stajni - w ramach konfiguracji profilu stajni Użytkownik przekazuje dane i treści takie jak nazwa stajni, adres mailowy, numer telefonu, linki do mediów społecznościowych i stron www., lokalizację stajni, opis i zdjęcia;
 
Dane potrzebne do wystawienia faktury - w ramach korzystania z dodatkowych, odpłatnych funkcjonalności Serwisu, Użytkownik może podać dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres) lub działalności gospodarczej (nazwa, adres, numer NIP), na które Administrator wystawia fakturę za wykonane usługi;
 
Dane gromadzone w wyniku kontaktu Użytkownika z Serwisem - Administrator gromadzi i przetwarza informacje przekazane przez Użytkowników za pomocą chatboxu, formularza kontaktowego i poczty elektronicznej.

 
Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu:
 
Administrator gromadzi dane za pomocą plików cookies na stronie horsee.pl. Do danych zbieranych automatycznie należą: adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego.
 
Administrator gromadzi powyższe dane między innymi w celu:
 • prowadzenia anonimowych statystyk umożliwiających poprawę działania Serwisu;
 • umożliwienia korzystania z funkcjonalności logowania do panelu użytkownika;
 • określenia liczby osób korzystających z Serwisu i sposobów w jaki z niego korzystają.
Dane eksploatacyjne, które są wykorzystywane do generowania statystyk i sprawnego administrowania Serwisem, takie jak adres IP i domena, są przechowywane przez czas nieokreślony, mają charakter zbiorczy i anonimowy. Dane te nie są udostępniane osobom ani podmiotom trzecim.
 
Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez ogólne ustawienia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
 
Ponadto, Administrator korzysta z usługi Google Analytics, która automatycznie zbiera i analizuje informacje o czasie i ścieżce poruszania się po Serwisie przez Użytkowników. Narzędzie to umożliwia również analizę danych demograficznych i danych o zainteresowaniach, co możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w Serwisie.
 
Administrator zachęca do zapoznania się z dokładnymi informacjami o zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics na stronie twórcy narzędzia:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
 
Dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie celem prawidłowego administrowania stroną i poprawy funkcjonowania Serwisu.

 
Dane o płatnościach:
 
Administrator korzysta z usług pośrednika płatności Przelewy24, który odpowiada za prawidłową realizację płatności Użytkowników za zrealizowane przez Administratora usługi świadczone w ramach korzystania z Serwisu. Podczas tego procesu Administrator nie gromadzi żadnych dodatkowych danych o Użytkowniku. Jedyną informacją jaką pośrednik udostępnia Administratorowi jest potwierdzenie realizacji płatności dla konkretnego zamówienia.
 

Dane od dzieci:
 
Zgodnie z Regulaminem, usługi Administratora świadczone w ramach korzystania z Serwisu nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Administrator świadomie nie gromadzi Danych osobowych od osób niepełnoletnich. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że dane takiej osoby zostały dostarczone za pośrednictwem Serwisu, Administrator niezwłocznie je usuwa.
 


Dlaczego gromadzimy dane?


Podstawowym celem gromadzenia Danych osobowych jest prawidłowe administrowanie Serwisem i umożliwianie jego rozwoju, w tym realizacja usług na rzecz Użytkowników. Szczegółowo Administrator zbiera i przetwarza dane w celu:
 
 • zapewnienia dostępu i świadczenia usług w Serwisie;
 • udoskonalenia serwisu i wprowadzania nowych funkcjonalności;
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;
 • umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami w celu zrealizowania świadczonych poza Serwisem usług związanych z jeździectwem;
 • marketingu usług Serwisu i kontaktu z klientami oraz podmiotami trzecimi (np. stajniami);
 • promowania usług Serwisu i wprowadzanych funkcjonalności;
 • rozpatrywania reklamacji i skarg, a także odpowiadania na zapytania złożone przez formularz kontaktowy lub drogą mailową.
 
 

Podstawa prawna przetwarzania danych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:
 
 • na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust.  1 lit. a i b RODO); 
 • na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w celu  ustalenia  i  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art 6 ust. 1 lit. a i f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 
Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych jest dobrowolna i Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.
 
 

Miejsce i okres przetwarzania danych

 
Dane Użytkowników są przechowywane na serwerach w chmurze, które na rzecz Administratora dostarcza firma DigitalOcean z siedzibą w Nowym Jorku, w USA. Dane przechowywane są w centrum danych firmy DigitalOcean we Frankfurcie.
 
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 


Odbiorcy danych osobowych

 
W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane niektórym zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu i biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość na rzecz Administratora.
 
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 


Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 
Administrator nie przekazuje żadnych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 


Prawa użytkowników


Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
 
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem drogą mailową na adres kontakt@horsee.pl.
 


Jak będziemy informować o zmianach Polityki prywatności?


Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania lub aktualizowania Polityki prywatności. Przyczyną może być rozbudowa Serwisu i implementowanie nowych funkcjonalności, a także zmiana przepisów obowiązującego prawa.
 
Jakiekolwiek zmiany będą zamieszczone na tej stronie. Dodatkowo, Administrator może poinformować Użytkowników o istotnych zmianach za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Serwisie.
 


Informacja o środkach technicznych i organizacyjnych

 
 
Administrator gwarantuje stałe podejmowanie stosownych działań zgodnych ze standardami branży i przepisami prawa w celu zabezpieczenia danych zebranych za pośrednictwem Serwisu i skrzynek mailowych, w szczególności danych przekazywanych przez Użytkowników za pomocą rozmaitych formularzy elektronicznych, takich jak: rejestracji, dodawania ogłoszenia, konfiguracji profilu stajni.
 
Administrator zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że korzystając z odnośników do portali społecznościowych i innych stron internetowych, które stanowią integralną część ogłoszeń i profili na horsee.pl, Użytkownik opuszcza Serwis i zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę, która posiada własną politykę prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z informacjami, które są w niej zawarte.
 


Organ Nadzorczy


We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych właściwym organem nadzorującym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego biuro mieści się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.